Kaviareň od srdca je chránené pracovisko typu Integračný sociálny podnik, ktorá zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím, ich asistentov ako aj zdravých občanov v sektore kaviarenských služieb. Svojou činnosťou sa snažíme likvidovať bariéry, ktoré bránia ľuďom so špeciálnymi potrebami uplatniť sa v spoločnosti. Chceme tak zvýšiť kvalitu ich života a podporiť ich v úsilí o samostatný život a integráciu do spoločnosti.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených občanov a chránené pracovisko, kde by našli pracovné uplatnenie, zázemie a podmienky na základe svojich schopností a zníženého zdravotného stavu.

Našim cieľom bolo vytvoriť príjemné miesto na stretnutia rôzneho druhu, kde bude podávaná kvalitná káva, čaj, miešané nápoje, koláčiky vlastnej výroby, raňajkové menu,… a naši hostia budú obslúžení výnimočnou obsluhou, ktorú tvoria zdravotne znevýhodnení čašníci.